Historie – over 40 års eksporterfaring

I 1975 grundlagde den danske købmand Antoni Andresen grossistvirksomheden Calgros Andresen GmbH i Flensborg. Virksomheden havde specialiseret sig i at samle indkøbsvolumen og distribuere varer til den voksende dansk/tyske grænsehandel, der var opstået som konsekvens af Danmarks tiltrædelse i det europæiske fællesskab i 1972.

Gennem tiden udviklede Calgros Andresen GmbH sig til en af Nordtysklands mest betydningsfulde grossister inden for levneds- og nydelsesmidler. Grænsehandlen har hele tiden været en vigtig hjørnesten i forretningen, men sideløbende udviklede virksomheden sig til en globalt agerende virksomhed med eksportkunder i hele verden.

I 2013 blev Calgros Andresen GmbH opkøbt af den danske Fleggaard koncern, idet virksomheden var en hensigtsmæssig udvidelse af koncernens aktiviteter. Fleggaard koncernens internationale orientering har givet oplagte synergieffekter i Calgros med øget fokus på eksportdelen og store vækstrater til følge.

I slutningen 2017 blev aktiviteterne i Calgros’ eksportvirksomhed overført til et selvstændigt selskab, Famobra. Spaltningen var en naturlig konsekvens af et øget strategisk fokus på afdelingens kernekompetence - global handel med internationale, hurtigt omsættelige varer. 

KONTAKT

Telefon: +49 (0) 461 99 98 9-89
​E-mail: info@famobra.com

Famobra GmbH
Industrieweg 10
24955 Harrislee
Tyskland

Follow us on Linkedin

FAMOBRA – EN DEL AF EN STÆRK HANDELSKONCERN

Famobra er en del af Fleggaard koncernen, der er et traditionsrigt internationalt konglomerat med rødder tilbage til 1926. Koncernens aktiviteter er koncentreret omkring de tre strategiske hovedområder grossisthandel, detailhandel og leasing. Selvom konglomeratets datterselskaber har berøringsflader i hele verden, er det stadig en familiejet virksomhed, hvor det gode købmandskab er fundamentet for alle koncernens aktiviteter. Koncernens virksomheder omsætter årligt for omkring 7 milliarder kroner og beskæftiger ca. 1.750 medarbejdere. Det gør konglomeratet til en af Danmarks største familieejede koncerner. 

KOLOFON

Famobra GmbH

Geschäftsführer:
Jeppe Lund Groth

Handelsregister HRB 12632 FL
Amtsgericht Flensburg
Ust.IdNr: DE 315021633

Notat om databeskyttelse